Terwille

Geloof in vrijheid

Terwille biedt hulp bij problemen met alcohol, drugs of andere middelen. Ook biedt Terwille hulp aan vrouwen die in de prostitutie werken. Onder andere door een uitstapprogramma met veilige opvangplekken en toeleiding naar nieuw werk. 

Voor dak- en thuislozen heeft Terwille verschillende mogelijkheden op het gebied van behandeling, begeleiding, wonen en werken. Terwille is onder andere een van de initiatiefnemers van woonproject Mien Aign Hoes.

Bij Terwille geloven we dat ieder mens bestemd is om in vrijheid te leven. We werken graag samen met mensen aan herstel en een nieuwe toekomst. Eigen regie vinden we heel belangrijk: het gaat om jouw leven. Je weet vaak zelf heel goed wat je nodig hebt. Daarin denken we graag met je mee, zodat we je de zorg kunnen bieden die bij jouw situatie past. Ons motto is: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.

Medewerkers van Terwille komen regelmatig langs in de Kostersgang en Open Hof. Spreek ze gerust aan als je vragen hebt, of neem telefonisch of online contact met ons op. Je kunt ook zelf binnenlopen bij het pand van Terwille aan de Akerkhof 20 in Groningen, van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur.

Je hoeft het niet alleen te doen!

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Dagbesteding  Hulp bij het vinden van werk  Zingeving  Begeleid wonen  Outreachende zorg  Verslavingszorg  Ambulante hulpverlening  Reclassering 

Contact

Akerkhof 20
9711 JB Groningen
hulp@terwille.nl
Website
050-3117200
Facebook
Twitter

ma-vr: 8:30-17.00

Kaart