Stichting van de Straat

Stichting Van de Straat is een samenwerkingsverband van lokale instanties die in de stad Groningen actief zijn op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen: WerkPro, Open Hof, Leger des Heils en Wender.

De stichting heeft twee doelen:

  • Imagoverbetering van de doelgroep t.o.v. de Groningse bevolking.
  • Het organiseren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de doelgroep.

Vruchten van de samenwerking zijn o.a. de Straatgids, het elektronische prikbord voor berichten over individuele cli├źnten, een symposium voor iedereen die zich met de doelgroep bezighoudt, de open dagen van de opvang en zo nog meer.

De stichting is in 2000 opgericht en opereert vanuit een opvangperspectief, niet vanuit een hulpverleningsperspectief.

Contact

Schoolstraat 3
9712 JP Groningen
Website

24/7

Kaart