Stichting Keroazie

Unieke zorg op een unieke plaats

Wie zijn we?

Een zorginstelling, waar men bewust is van de kwaliteit van leven voor mens en dier, die mensen met een beperking (cliënten) begeleid op de weg naar moed (keroazie) waarheid en harmonie.

Iedereen mag zijn wie hij of zij is. We benadrukken de sterke kanten om te kunnen groeien en we bieden ondersteuning bij de leerpunten. De wensen en behoeften van de cliënt zijn hierin leidend. Onze kracht ligt in de kleinschaligheid, waardoor we in staat zijn een bijdrage te leveren om het leven zo vorm te geven dat het past bij de toekomstwensen van de cliënt.

Onze missie

Binnen ons welvarende Nederland is er een groeiende trend zichtbaar dat, ten gevolge van psychische moeilijkheden en/of een verstandelijke beperking niet iedereen zijn plek kan vinden in de maatschappij. Stichting Keroazie wil deze trend keren door deze mensen, binnen haar unieke mogelijkheden, daadwerkelijk(e) hulp te bieden.

Onze visie

Stichting Keroazie geeft haar missie vorm door het aanbieden van begeleid/beschermd wonen en dagbesteding, met als doel het behouden en/of verwerven van ieders zelfstandigheid, strevend naar een actieve deelname aan de maatschappij. Ons initiatief biedt zorg, is bewust van de kwaliteit van leven, en begeleidt cliënten op weg naar moed, waarheid en harmonie.

Voor wie zijn we er?

Volwassenen met een:

  • Psychiatrische problematiek
  • (Lichte) verstandelijke beperking
  • Verslavingsachtergrond
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Justitiële titel
  • Combinatie van bovenstaande problematieken

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Dagbesteding  Hulp bij het vinden van werk  Begeleid wonen  Beschermd wonen  Zelfstandig wonen  Geestelijke gezondheidszorg  Verslavingszorg  Uitkeringen  Ambulante hulpverlening 

Aanvullende voorwaarden

Van tevoren een afspraak maken
Cliënt is ouder dan 18 jaar

Contact

Broeksterweg 24
9968 TJ Pieterburen
Annick Braspenning
0683442091
info@keroazie.nl
Website
0595-745070
LinkedIn

Alle dagen van de week, 365 dagen per jaar, op afspraak

Kaart