Leger des Heils Vast en Verder

Samenleven doe je dus niet alleen

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie.

De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Begeleid wonen  Inkomensbeheer 

Aanvullende voorwaarden

Cliënt is ouder dan 15 jaar

Contact

Damsterdiep 267
9713 EE Groningen
info.noord@legerdesheils.nl
Website
050 750 8800
Facebook
Twitter

N.v.t.

Kaart