Leger des Heils Kostersgang

Samenleven doe je dus niet alleen

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. 

De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

DAGOPVANG VOOR DAK- EN THUISLOZEN

Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij Hier en Nu voor een praatje, een kop koffie en diverse andere faciliteiten. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de dagopvang is het een vindplaats voor kwetsbare, zorg mijdende mensen.

Bij Hier en Nu hebben we verschillende praktische diensten voor dak- en thuisloze mensen. Ze kunnen er zomaar even binnenlopen om een krantje te lezen of een kop koffie te drinken. Er is soep en brood, een computer met internet en de mogelijkheid voor bezoekers om een arts te zien of iemand van de sociale dienst te spreken. Mensen vinden hier een luisterend oor. In de meeste Hier en Nu-vestigingen kunnen ze bovendien een postadres krijgen.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Briefadres  Dagopvang  Douches  Kleding  Maaltijden  Vraag- en informatiepunt 

Aanvullende voorwaarden

Cliënt is ouder dan 18 jaar

Contact

Kostersgang 28
9711 CX Groningen
info.noordoost@legerdesheils.nl
Website
050 750 8800
Facebook
Twitter

I.v.m. de corona maatregelen zijn er afwijkende openingstijden van de dag-en nachtopvang kijk hiervoor op de website van Het Leger des Heils.

Normale openingstijden:

Dagelijks 12.00-16.30 uur

Kaart