IederZijnWerk

Arbeidscoaching

IederZijnWerk is een op (maatschappelijke) re-integratie gericht bedrijf met verschillende diensten op het gebied van mens en arbeid. IederZijnWerk biedt dagbesteding, ambulante ondersteuning en is actief in re-integratie en jobcoaching. Wij bemiddelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en adviseren organisaties die willen investeren in mensen met een arbeidsbeperking, zowel op het gebied van dagbesteding als werk.

Visie
Onze motivatie ligt in het motiveren van mensen. De cliënt staat bij ons centraal. Wij komen naar de cliënt toe op een tijd die hem of haar past in zijn of haar omgeving. Dit maakt onze hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk. Wij plannen altijd op korte termijn een afspraak in. De cliënt krijgt begeleiding door een vaste coach; een vertrouwd gezicht. Wij zijn duidelijk, open en eerlijk. We zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij cliënten en elkaar op basis van gelijkwaardigheid en vriendelijk benaderen. De professionele uitstraling wordt bepaald door zorgvuldig om te gaan met de aan ons beschikbare middelen en tijd. 

Missie
Ons doel is om onze mensen te helpen om belemmeringen naar re-integratie, participatie of zelfredzaamheid weg te nemen door problemen werkbaar te maken. De eigen kracht van onze cliënten en hun omgeving nemen wij als uitgangspunt.

Kernwaarden

  • Toegankelijkheid: IederZijnWerk staat bekend om haar toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening. Wij spreken af op een tijd en plek die prettig is voor onze cliënten.     
  • Betrouwbaarheid: Wij vinden het belangrijk dat de cliënt ons kan vertrouwen in het werk dat wij doen. Daarom zeggen wij wat we doen en doen wij wat we zeggen. Duidelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. 
  • Vraag- en resultaatgericht werken: IederZijnWerk biedt begeleiding op maat. Wij geloven in een aanpak waarbij wordt geluisterd naar de behoeftes van de cliënt. Wij betrekken de cliënt in alles wat wij voor hem/haar doen en houden daarbij rekening met zijn of haar tempo.     
  • Duurzaamheid: IederZijnWerk streeft naar een duurzame aanpak en oplossing. Dit doen wij door belemmeringen weg te nemen en werkbaar te maken. 

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Dagbesteding  Hulp bij het vinden van werk  Begeleid wonen  Zelfstandig wonen  Geestelijke gezondheidszorg  Inkomensbeheer  Uitkeringen  Ambulante hulpverlening  Vraag- en informatiepunt 

Aanvullende voorwaarden

Een indicatie hebben
Over een inkomen of uitkering beschikken

Contact

info@iederzijnwerk.nl
Website
0515-543623

ma t/m vr 09:00-17:00