Humanitas Onder Dak

Vangnetorganisatie voor jongeren en volwassenen

Na een tegenslag verliezen mensen soms de aansluiting met de samenleving. Ze raken dakloos en leiden een marginaal bestaan. Humanitas Onder Dak biedt tijdelijk professionele opvang, ondersteuning en begeleiding. Het Kansentraject is een onderdeel van Humanitas Onder Dak en is bedoelt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het Kansentraject is een laagdrempelige voorziening die sociale activering biedt met als doel het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt in de vorm van een betaalde baan, vrijwilligerswerk, dagbesteding en/ of scholing. Het Kansentraject biedt verschillende activiteiten zodat deelnemers werkervaring opdoen. De activiteiten zijn aangepast en afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de deelnemer. 

De geboden begeleiding richt zich in eerste instantie op het stabiliseren van de basisbehoeften. Aanpak op maat wordt geboden aan de hand van het individuele trajectplan, dat samen met de deelnemer wordt opgesteld en is afgestemd op de mogelijkheden, behoeftes en wensen van de deelnemer. Binnen het Kansentraject wordt uitgegaan van de mogelijkheden en de interesses van de deelnemers. Zij leren hun vaardigheden versterken, waardoor ook de persoonlijke leefomstandigheden verbeteren. Waar nodig wordt een netwerk van hulpverleners rond een deelnemer geformeerd.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Dagbesteding  Hulp bij het vinden van werk  Ambulante hulpverlening  Vraag- en informatiepunt 

Contact

Damsterdiep 31
9711 SG Groningen
k.vanstralendorff@humod.nl
06-14427235
info.locatiegroningen@humod.nl
Website
088-1198860

ma t/m vr: 09:00-17:00

Kaart