Helder GGZ

Verbale en non-verbale behandeling

Helder GGZ is een kleinschalig behandelcentrum gespecialiseerd in het behandelen van psychische problemen binnen de basis GGZ.

Missie

Helder GGZ staat voor duidelijkheid, transparantie en een persoonlijke aanpak. Wij sluiten aan bij de belevingswereld van de persoon die tegenover ons staat. We werken vanuit kracht en vertrouwen erop dat iedereen zijn eigen levenspad bewandelt. We zijn nieuwsgierig, open en mensgericht. In onze organisatie heten we iedereen welkom en zorgen we voor een omgeving waarin veiligheid centraal staat. We bieden een luisterend oor maar zijn ook kritisch op zijn tijd. Want veranderen gaat hand in hand met weerstand en wij geloven dat herstel voortkomt uit het aangaan van je problemen.                                                                           

Visie

In ons kleinschalige behandelcentrum bieden wij in de provincie Groningen diverse behandelingen aan voor psychische problemen. Dit varieert van angst tot onzekerheid, van depressie tot levensfase problematiek. We werken in een multidisciplinair team en ons behandelaanbod bestaat uit zowel verbale als non-verbale therapieën. Wij streven ernaar dat 90% van onze cliënten tevreden zijn over hun behandeling. Dit doen we door aan te sluiten bij de cliënt en oplossingsgericht te werken. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn omdat wij erin geloven dat de gezondheid van de behandelaar bijdraagt aan een goed behandelcontact. We hebben een goede naamsbekendheid en onderhouden goed contact met onze verwijzers en ketenpartners. Onze behandeling valt onder de basis GGZ.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Geestelijke gezondheidszorg 

Aanvullende voorwaarden

Een indicatie hebben
Van tevoren een afspraak maken
Een Nederlands paspoort
Over een zorgverzekering beschikken
Cliënt is ouder dan 18 jaar

Contact

Kapteynlaan 1C
9351 VG Leek
info@helderggz.nl
Website
0594-237008
LinkedIn

Op afspraak

Kaart