De Huismeesters

Woningen voor Groningen

Missie en visie
Wij zorgen er voor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad Groningen. Wij zijn er voor iedereen; gezinnen, alleenstaanden, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen.

Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 8.000 huishoudens een thuis.

Om onze missie te volbrengen richten we ons de komende periode op de verbetering van het woningaanbod en de woonkwaliteit van onze woningen in onze wijken in de stad Groningen.

Visie
Wij willen een klantgerichte buurtcorporatie zijn. Dicht bij onze bewoners. Wij zijn aanwezig in buurten en wijken. Wij willen onze bewoners van dienst zijn en maatwerk leveren waar nodig.

Om dit waar te maken
1.    werken we aan betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod
2.    werken we samen met maatschappelijke partners
3.    dragen we bij aan vitale gemengde wijken
4.    dragen we bij aan veiligheid in de woningen en de woonomgeving.

Wij werken aan een wendbare organisatie. Onze medewerkers krijgen de ruimte om zaken meteen en goed op te lossen. Wij zijn aanspreekbaar, doen ons werk met aandacht en wij nemen onze verantwoordelijkheid.    

Onze kernwaarden zijn:     

  • betrouwbaar        
  • laagdrempelig
  • respectvol        
  • maatschappelijk gedreven

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Zelfstandig wonen 

Contact

Friesestraatweg 18
9718 NH Groningen
info@dehuismeesters.nl
Website
050-3657171

ma t/m vr: 09:00-17:00

Kaart