Algemene opvang Groningen - Wender

Ieder mens verdient een veilig eigen leven

Zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de algemene opvang in Groningen bieden we je tijdelijke woonruimte. Maar we doen méér! We helpen je een nieuwe weg te kiezen, zodat jij weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt wonen.

Voor wie?

De algemene opvang in Groningen biedt tijdelijke woonruimte aan volwassenen vanaf 23 jaar. We helpen mensen die door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Waaruit bestaat de hulp?

Het doel van je verblijf is dat jij (weer) zelfstandig gaat wonen. Het kan ook zijn dat een andere woonvorm beter bij je past. Dat komt gaandeweg vanzelf aan het licht.

Samen met je begeleider stel je leerdoelen vast. Hierin staan jouw talenten en krachten centraal. Deze begeleidingsmethode heet Krachtwerk. Tijdens deze begeleiding breng je in kaart hoe het staat met jouw financiën, mogelijke schulden, eventuele verslaving(en) en andere problemen.

Jouw begeleider helpt je en wijst je zo nodig ook de weg naar andere hulpverleners en instanties. In overleg met jou zoeken we ook contact met familie en vrienden of anderen die belangrijk voor je zijn. Zo creëren we een netwerk dat je – óók na je verblijf – kan helpen om je leven op de rit te houden.

Hoe woon je?

In de algemene opvang is plek voor 21 bewoners. Je hebt je eigen gemeubileerde kamer met kookgelegenheid, zodat je zelfstandig eten kunt maken. Er is 24-uurs begeleiding.

Aanmelden

Je kunt je 24 uur per dag, 7 dagen per week aanmelden bij de algemene opvang in Groningen. Ga hiervoor naar het aanmeldformulier.

Kosten

Afhankelijk van jouw situatie en inkomen zijn er kosten voor opvang en begeleiding. Tijdens jouw aanmelding of intake kunnen we hier meer over vertellen.

Wij bieden de volgende hulpverlening:

Begeleid wonen 

Aanvullende voorwaarden

Cliënt is ouder dan 18 jaar