Privacy voorwaarden


Straatwijs gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens.

Van bezoekers aan het platform van Staatwijs.com worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Bij een plaatsing op het platform, heeft Straatwijs enkele persoons- en bedrijfsgegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens voor onze administratie, om u te kunnen informeren over onze diensten en voor het functioneren van de website.

Alle door u aan ons verstrekte bedrijfsinformatie (algemene organisatiegegevens, diensten, suggesties, ideeën en overige) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde aangaande uw persoons- en bedrijfsgegevens. Straatwijs heeft het recht deze organisatiegegevens te gebruiken, te vertonen en te wijzigen naar eigen inzicht.