Ons team

Het bestuur van Straatwijs heeft de missie om een verbinding te maken tussen hulpverlenende organisaties, de maatschappij en mensen die hulp nodig hebben. In samenwerking met verschillende hulpverleners binnen de Maatschappelijke Opvang in Groningen, hebben wij Straatwijs ontwikkeld. Vanuit de ondervinding dat er niet voldoende informatie beschikbaar was. Vanuit passie en plezier met een groep enthousiastelingen vanuit de doelgroep, zijn wij de strijd aangegaan om deze informatie te delen.

Het Bestuur

Siebe Zwerver

Siebe Zwerver
Joram Krol

Joram Krol