Disclaimer


De door Straatwijs verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Straatwijs.com, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Straatwijs.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Straatwijs.com worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar site(s) van Straatwijs.com.

Afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Straatwijs.com omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlandse recht is van toepassing.