Waarom Straatwijs?

Dakloosheid is momenteel veel in het nieuws. Het blijkt een steeds groter probleem te worden. Gelukkig zijn problemen er om opgelost te worden. Hier wil Straatwijs graag haar steentje aan bijdragen. 10 redenen waarom Straatwijs bestaat!

1. STEEDS MEER DAKLOZEN

In zes jaar tijd is het aantal daklozen met maar liefst 75% gestegen in heel Nederland. En dat aantal stijgt nog steeds. Momenteel zijn er meer dan 31.000 daklozen in heel Nederland, waarvan meer dan 1.000 in de stad Groningen. Het is de hoogste tijd om hier iets aan te doen. Door daklozen aan de juiste hulp te koppelen die hen op weg helpt naar onder andere een huis, wil Straatwijs helpen het aantal daklozen te verminderen.

2. ONDUIDELIJKHEID

‘Waar kan je terecht als je dakloos raakt?’, is een vraag die veelal gesteld wordt onder de doelgroep. Vaak zit het antwoord in de hoofden van hulpverleners, maar nergens is een up-to-date sociale kaart te vinden die je makkelijk kan gebruiken.

3. EEN WOUD VAN ORGANSATIES

Groningen is een stad die rijk is aan hulpverlenende organisaties. Andere steden in Nederland kunnen hier veel van leren. Misschien is het een utopische gedachte, maar Groningen zal weleens kunnen fungeren als voorbeeldstad binnen de hulpverlenerswereld. Wist je dat er in heel de stad Groningen, meer dan 80 organisaties zijn die hulp aanbieden aan dak- en thuislozen?

4. DE TYPISCHE DAKLOZE

Vaak heeft men al een duidelijk plaatje voor ogen wanneer je vraagt hoe een dak- of thuisloze er precies uitziet of hoe hij zich zou gedragen. Stinkend, misschien dom, een slachtoffer, gescheurde kleren, verslaafd. Allemaal woorden die een ‘typisch’ dakloze zouden kunnen omschrijven. Totdat je écht in aanraking komt met dak- en thuislozen, in bijvoorbeeld een dag- of nachtopvang. Daar zal je zien dat dit beeld vaak niet klopt: daklozen zijn net als jij en ik.

Aan het uiterlijk van iemand kan je vaak niet zien waar hij de nacht doorbrengt of hoe het huis van hem eruitziet. Gelukkig maar. Het zal je verbazen dat sommigen van de doelgroep in pak lopen, in hotels slapen of hoogopgeleid zijn. Waarom hebben mensen vaak toch zo’n vertekend beeld van de doelgroep?

5. WENSEN LATEN UITKOMEN

Graag een keer luxe willen dineren, een concert bezoeken of eindelijk weer eens een familielid zien in het buitenland. Drie wensen die moeilijk te realiseren zijn voor mensen met weinig geld. Gelukkig is Straatwijs in het leven geroepen om hier een handje te helpen. Wekelijks zal er een nieuwe wens op het platform van Straatwijs komen te staan, waar iemand van de doelgroep zijn of haar wens doet. En jij? Jij mag meehelpen deze wens te realiseren!

6. EENZAAMHEID

Je kent hem misschien wel: ‘de’ dakloze die straatkranten op de hoek van een straat verkoopt. Veel mensen lopen een grote bocht om hem heen, sommigen zeggen gedag. Het grootste gedeelte van de mensen die langs hem lopen, merken hem niet eens op of willen hem niet eens opmerken. Gelukkig geldt dat niet voor iedereen en zijn er ook mensen die gezellig een praatje maken. Straatwijs zou graag zien dat een dakloze meer wordt gezien als mens, in plaats van 'dakloos'.

7. VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR

Niet alleen de doelgroep, maar ook hulpverleners zien door de bomen het bos niet meer. Men vraagt zich daarnaast af wat organisaties precies voor hulp kunnen bieden. Doordat de hulporganisaties niet goed in beeld zijn gebracht, is er vaak sprake van het bekende ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden. En daar zit niemand op te wachten. De weg naar de juiste hulp duurt daarom vaak te lang.

8. TALENTEN

De vooroordelen die buitenstaanders hebben over de doelgroep, zorgen voor een vertekend beeld van de doelgroep. Naast dat velen zullen denken dat de doelgroep incapabel is om zelf hun problemen op te lossen, wordt er ook gedacht dat ‘dakloos zijn’ hun eigen schuld is. Waar is dit op gebaseerd? Klopt dit beeld dat anderen van de doelgroep hebben eigenlijk wel? Door middel van Straatblogs en Straatwensen, wil Straatwijs dak- en thuislozen een gezicht geven door hen hun verhaal te laten doen en laten zien waar hun talenten liggen.

9. VERBINDING

Er wordt vaak gezegd dat daklozen moeilijk weer een plaats terug krijgen in de maatschappij. Wat houdt ‘een plek in de maatschappij’ eigenlijk in? Misschien een eigen huis, problemen zelfstandig oplossen, een netwerk creëren en werk vinden? Er zijn vele organisaties die mensen hiermee wil helpen. Straatwijs wil het mogelijk maken om deze organisaties duidelijk in beeld te brengen, zodat zij makkelijk vindbaar zijn door mensen die dakloos zijn.

10. NETWERKEN

Door bezuinigingen in de zorg- en hulpverlening, zijn veel organisaties verhuisd, veranderd of verdwenen. Dit geldt ook voor de hulpverleners die hier werkzaam zijn. Vaak zijn er ook nieuwe netwerkpartners. Maar hoe kom je met hen in aanraking, om bijvoorbeeld een hulpbehoevende door te kunnen verwijzen naar een andere organisatie? Straatwijs helpt hulpverleners hierbij door op een organisatieprofiel een contactpersoon weer te geven. In de toekomst zou Straatwijs graag een tool willen ontwikkelen die het netwerken nóg veel meer versimpeld. Maar voordat dat zal gebeuren, wil Straatwijs eerst wensen waarmaken en daklozen koppelen aan de juiste hulp. Hou Straatwijs daarom goed in de gaten!

Bronnen: CBS, DvhN, Trimbos-Instituut, O&S Groningen

Geplaatst in Hulpverlening op 28-04-2017


Andere blogs

Kerst 050, de kerstactie voor minima in Groningen

Kerst 050 is een kerstactie voor minima in Groningen. Voor een fijne kerst kijken we om naar gezinnen die in armoede leven, vluchtelingen en thuis- en daklozen. Het bijzondere is dat tientallen Groningse organisaties en particulieren zich van harte verbinden aan Kerst 050. Kerken, bedrijven, studentenverenigingen, ondernemers, organisaties, de gemeente en particulieren, allemaal doen ze mee. Lees het hele artikel.


Te warm voor de winterregeling

Wat een normale woensdagavond had moeten zijn, werd (weer) een bizarre avond vol bureaucratie en onmacht. Het is 20.41 uur als we een bericht ontvangen van een zeer bezorgde mevrouw uit Groningen. Ze bekommert zich vaker om daklozen. Het betreft 2 mannen die voor de ingang van de nieuwe winteropvang locatie verblijven. De opvang is gesloten. Het is niet koud genoeg. Lees het hele artikel.


Gratis warme winterjas voor dak- en thuislozen

Van 22 november tot 6 december 2021 kunnen mensen van de maatschappelijke opvang in Groningen, op vertoon van een bon, een winterjas gratis ophalen. De bonnen worden de dagen voor de actie uitgedeeld op de opvang locaties. Kijk voor meer informatie op de website warmejassendag.nl. Lees het hele artikel.


Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkómen. Vanaf vandaag kunnen zij een beroep doen op de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Lees het hele artikel.


Gemeente Groningen past regels winterregeling voor daklozen aan

Vandaag een week geleden heeft de stichting Straatwijs, samen met Stichting Martinikerk Groningen en de Protestantse Diaconie Groningen een open brief gestuurd naar de burgemeester van de gemeente Groningen. In deze brief spreken wij onze gezamenlijke zorg uit over de toegankelijkheid van de nachtopvang voor daklozen. Vandaag ontvingen we de reactie van Wethouder Inge Jongman, mede namens burgemeester Schuiling. Lees het hele artikel.


Open brief aan de burgemeester van Groningen (2)

De stichting Straatwijs wil dat alle daklozen in de nachtopvang mogen slapen, ongeacht hun nationaliteit. Mensenrechten gelden immers voor iedereen, waar je ook bent. Laat deze mensen hier aansterken en eten, zodat er hulp geboden kan worden en er weer perspectief komt. Lees het hele artikel.


Is de verkoop van de straatkrant nog wel van deze tijd?

Wekelijks krijgen wij veel e-mailtjes van mensen die vragen hebben over dak- of thuislozen in onze stad. Vaak met suggesties over een individu die je ergens in de stad ontmoet hebben of om producten te verspreiden onder de doelgroep die het vaak niet breed heeft. Lees het hele artikel.


Welke rechten hebben daklozen?

Hoe worden grondrechten met betrekking tot recht op bijstand, de zorg voor bestaanszekerheid en het recht op behoorlijke gezondheidszorg voor de daklozen groep in Groningen vormgegeven in het internationale recht, het Nederlandse recht en het gemeentebeleid van Groningen en wat voor invulling geeft de gemeente Groningen daar aan in de praktijk? Lees het hele artikel.


Straatwijs is per 1 mei dakloos

Vanaf 1 mei aanstaande is stichting Straatwijs op zoek naar een nieuw postadres in Groningen. Onze voorkeur gaat uit naar een (zakelijk)adres in de binnenstad. Wij zullen eens per 2 weken eventuele post komen ophalen. Op ons huidige postadres zijn wij vanaf 1 mei niet meer welkom en we hebben als stichting (net als onze doelgroep overigens) een fysiek adres nodig voor o.a. de KvK en de bank. Kun jij ons hiermee helpen of ken je misschien iemand die ons kan helpen, stuur dan e-mail naar contact@straatwijs.com. Alvast hartelijk bedankt! Lees het hele artikel.


NS verlaagt temperatuur stationshal en sluit stopcontacten af

Van een aantal daklozen in Groningen kregen wij het signaal dat de NS de temperatuur in de grote stationshal omlaag heeft gedaan, ook zijn de stopcontacten afgesloten. Lees het hele artikel.


onderwerpen

Dagelijks leven (18)   Hulpverlening (17)   Tips (4)   Verhalen (20)   Wensen (13)