Ik heb schulden en ik word er bang van...

Schuldhulpverlening is een traject waar weinig onder ons warm voor lopen. Het liefst willen we er nooit van horen. Soms ontstaat een situatie waardoor schuldhulpverlening gewoon nodig wordt. Schaamte en trots vormen in de praktijk vaak de twee grote drempels waar iemand overheen moet alvorens te starten met schuldhulpverlening. Dit begint dus bij praten over uw schulden en waar u het moeilijk mee hebt. Het is heel begrijpelijk dat u sterk wilt overkomen tegenover uw vrouw of man, uw partner, uw kinderen, uw vrienden of familie en kennissen. Maar wat een opluchting kan het zijn om het soms gewoon te zeggen en toe te geven dat het niet allemaal zo makkelijk is gegaan voor u. Hoe hard u heeft gevochten en hoe u zich heeft verzet om staande te blijven.

Uw verhaal vertellen vergt doorgaans meer kracht dan de kracht die nodig is uw problemen te verbergen voor anderen. Het feit dat u dit aan het lezen bent bewijst dat u er mee bezig bent om eraan te werken. Hopelijk weet dit artikel u te overtuigen dat u er niet alleen voor staat, ook al voelt dit doorgaans wel zo.

Vindt u het te moeilijk om te praten over uw schulden met uw naasten en vrienden? Er zijn organisaties in Groningen waar u kunt praten over de dingen die u op een vervelende manier bezighouden. De Open Hof en het Leger des Heils zijn daar voorbeelden van. Durf dat gesprek aan te gaan, durf de telefoon op te pakken en te bellen voor hulp en advies. 's Ochtends en 's middags kunt u een medewerker aan de mouw trekken voor een persoonlijk gesprek. Uw schuld draagt u wellicht alleen, maar uw stress en verdriet kunnen flink verminderd worden door te praten. Uzelf kwetsbaar opstellen, laten zien dat achter die sterke man of vrouw ook iemand zit die begrepen wil worden en zijn of haar verhaal wil vertellen zonder veroordeeld te worden. Uw verhaal vertellen zonder dat iemand boos op u wordt omdat u vertelt wat u bezighoudt, waar u niet van kan slapen, wat u woedend maakt.

Wilt u een dergelijk gesprek? Er zijn meerdere organisaties die hiervoor getraind zijn. De Straatwijzer op de website kan u vertellen welke organisaties dit precies zijn.

schuldsanering-820x300.jpg


Heeft u uw kracht al (deels) gevonden en durft u aan de slag te gaan met uw schulden? We beschrijven een stappenplan die u kunt gebruiken bij het krijgen van overzicht in uw situatie.

STAP 1. ARCHIVEREN

Zorg dat u een archiefmap krijgt en maak hierin tabbladen voor uw administratie.


STAP 2. BRIEVEN OPENEN

Gooi die ongeopende brieven niet meer weg, maar maak ze maar gewoon open. U weet waar ze over gaan. U hoeft er nog niet direct mee aan het werk, maar u gaat wel alles inventariseren.


STAP 3. SORTEREN

Maak per bedrijf waar u openstaande rekeningen heeft een apart deel in uw archiefmap. U bent nu dus puur alle brieven bij elkaar aan doen, soort bij soort. Bijvoorbeeld: Tabblad 1 = Wehkamp rekeningen, Tabblad 2 = creditcardbedrijf, Tabblad 3 = boetes.


STAP 4. DE MOED ERIN HOUDEN

Wanneer u alles geordend heeft bent u al een heel eind op weg. Dit kan confronterend zijn, u wellicht hopeloos maken. Onthoud dat u hier niet alleen voor hoeft te staan.


STAP 5. BELLEN

U kunt ervoor kiezen de bedrijven te bellen om een betalingsregeling te maken. Onthoud dat de bedrijven ook hun geld willen hebben. Veelal zijn de bedrijven daarom wel gemotiveerd om schulden en boetes in termijnen af te laten betalen. U kunt er ook voor kiezen een hulpverlener erbij te betrekken. Zij kunnen u helpen bij de gesprekken met bedrijven en het maken van afspraken.


STAP 6. RUSTIG BLIJVEN

Hoe kinderachtig dit ook klinkt, maar laat u niet meetrekken in boosheid. U biedt een oplossing aan het bedrijf voor een betalingsregeling, u laat daarbij uw welwillendheid zien. Praktijk wijst uit dat een rustige houding en vriendelijke benadering meer voor elkaar krijgt dan de receptionist of een andere werknemer van het bedrijf waar u schulden hebt uit te schelden en onder druk te zetten met dreigementen. Dit gebeurt nog steeds en heeft vaak gezorgd voor meer schulden, geen afspraken, meer stress en uiteindelijk meer verdriet. Het spel meespelen geeft u meer macht over de situatie dan zelf ‘bespeeld' te worden.


STAP 7. CONTROLEREN

Gaat u samenwerken met een schuldhulpverlener? Onthoud goed dat u ook altijd zelf uw geld, betalingen en regelingen maandelijks controleert. Vraag uw schuldhulpverlener om een uitleg als u iets niet begrijpt. Zorg dat u betrokken blijft en weet waar u staat op elk moment. Het gaat immers om uw situatie.


STAP 8. KOSTEN VERLAGEN

Hoe meer voorwerk u zelf doet, hoe meer de kosten van schuldhulpverlening verlagen. Dit klinkt wellicht vreemd, maar schuldhulpverlening kost u ook geld. Immers, er zijn mensen voor u aan het werk en zij willen ook brood op de plank hebben.


STAP 9. HULPVERLENING

Er is keuze uit veel verschillende schuldhulpverleners of budgetbeheerders. Uw gemeente heeft ook een speciale afdeling voor schuldsanering in hun organisatie. Voor Groningen is dat de Groningse Kredietbank (GKB).


Tot slot

Dit waren enkele start-up tips bij schuldhulpverlening. Allereerst durven te praten en toe te geven dat u niet alles zelf hebt kunnen bolwerken vergt kracht. Kies ervoor om u te ontlasten van stress en meer ademruimte te krijgen. Als u ervoor kiest zich niet meer te schamen voor uw situatie en te praten met uw naasten of (gratis) met een professional heeft u de helft van de strijd al gewonnen.

Door: Stephan Post

Geplaatst in Tips op 29-04-2017


Andere blogs

Kerst 050, de kerstactie voor minima in Groningen

Kerst 050 is een kerstactie voor minima in Groningen. Voor een fijne kerst kijken we om naar gezinnen die in armoede leven, vluchtelingen en thuis- en daklozen. Het bijzondere is dat tientallen Groningse organisaties en particulieren zich van harte verbinden aan Kerst 050. Kerken, bedrijven, studentenverenigingen, ondernemers, organisaties, de gemeente en particulieren, allemaal doen ze mee. Lees het hele artikel.


Te warm voor de winterregeling

Wat een normale woensdagavond had moeten zijn, werd (weer) een bizarre avond vol bureaucratie en onmacht. Het is 20.41 uur als we een bericht ontvangen van een zeer bezorgde mevrouw uit Groningen. Ze bekommert zich vaker om daklozen. Het betreft 2 mannen die voor de ingang van de nieuwe winteropvang locatie verblijven. De opvang is gesloten. Het is niet koud genoeg. Lees het hele artikel.


Gratis warme winterjas voor dak- en thuislozen

Van 22 november tot 6 december 2021 kunnen mensen van de maatschappelijke opvang in Groningen, op vertoon van een bon, een winterjas gratis ophalen. De bonnen worden de dagen voor de actie uitgedeeld op de opvang locaties. Kijk voor meer informatie op de website warmejassendag.nl. Lees het hele artikel.


Preventie Alliantie helpt dakloosheid te voorkómen

Gemeenten krijgen een extra steuntje in de rug om dak- en thuisloosheid te voorkómen. Vanaf vandaag kunnen zij een beroep doen op de zogeheten Preventie Alliantie, die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk preventiebeleid rondom dak- en thuisloosheid. Lees het hele artikel.


Gemeente Groningen past regels winterregeling voor daklozen aan

Vandaag een week geleden heeft de stichting Straatwijs, samen met Stichting Martinikerk Groningen en de Protestantse Diaconie Groningen een open brief gestuurd naar de burgemeester van de gemeente Groningen. In deze brief spreken wij onze gezamenlijke zorg uit over de toegankelijkheid van de nachtopvang voor daklozen. Vandaag ontvingen we de reactie van Wethouder Inge Jongman, mede namens burgemeester Schuiling. Lees het hele artikel.


Open brief aan de burgemeester van Groningen (2)

De stichting Straatwijs wil dat alle daklozen in de nachtopvang mogen slapen, ongeacht hun nationaliteit. Mensenrechten gelden immers voor iedereen, waar je ook bent. Laat deze mensen hier aansterken en eten, zodat er hulp geboden kan worden en er weer perspectief komt. Lees het hele artikel.


Is de verkoop van de straatkrant nog wel van deze tijd?

Wekelijks krijgen wij veel e-mailtjes van mensen die vragen hebben over dak- of thuislozen in onze stad. Vaak met suggesties over een individu die je ergens in de stad ontmoet hebben of om producten te verspreiden onder de doelgroep die het vaak niet breed heeft. Lees het hele artikel.


Welke rechten hebben daklozen?

Hoe worden grondrechten met betrekking tot recht op bijstand, de zorg voor bestaanszekerheid en het recht op behoorlijke gezondheidszorg voor de daklozen groep in Groningen vormgegeven in het internationale recht, het Nederlandse recht en het gemeentebeleid van Groningen en wat voor invulling geeft de gemeente Groningen daar aan in de praktijk? Lees het hele artikel.


Straatwijs is per 1 mei dakloos

Vanaf 1 mei aanstaande is stichting Straatwijs op zoek naar een nieuw postadres in Groningen. Onze voorkeur gaat uit naar een (zakelijk)adres in de binnenstad. Wij zullen eens per 2 weken eventuele post komen ophalen. Op ons huidige postadres zijn wij vanaf 1 mei niet meer welkom en we hebben als stichting (net als onze doelgroep overigens) een fysiek adres nodig voor o.a. de KvK en de bank. Kun jij ons hiermee helpen of ken je misschien iemand die ons kan helpen, stuur dan e-mail naar contact@straatwijs.com. Alvast hartelijk bedankt! Lees het hele artikel.


NS verlaagt temperatuur stationshal en sluit stopcontacten af

Van een aantal daklozen in Groningen kregen wij het signaal dat de NS de temperatuur in de grote stationshal omlaag heeft gedaan, ook zijn de stopcontacten afgesloten. Lees het hele artikel.


onderwerpen

Dagelijks leven (18)   Hulpverlening (17)   Tips (4)   Verhalen (20)   Wensen (13)